I/54 Veselí nad Moravou, křížení s ul. Dvořákova a Kollárova

 

Název stavby: I/54 Veselí nad Moravou, křížení s ul. Dvořákova a Kollárova
Stupeň dokumentace: DUSP/IČ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dokončeno v roce: 2020
Předpokládané investiční náklady: 19,4mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro společné povolení a související inženýrská činnost. Jedná se o rekonstrukci stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní včetně všech souvisejících objektů.

 

1

2