I/43 kř. II/150 – Sebranice studie okružní křižovatky

 

Název stavby: I/43 kř. II/150 – studie okružní křižovatky
Stupeň dokumentace: Studie
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dokončeno v roce: 2018
Předpokládané investiční náklady:  20,6mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování studie v několika variantách předmětné nebezpečné křižovatky.

 

obr