D7 – Odpočívky Všehrdy

 

Název stavby: D7 – Odpočívky Všehrdy
Stupeň dokumentace: DUR/IČ
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dokončeno v roce: 2020
Předpokládané investiční náklady: 262mil. Kč bez DPH
Stručný popis:

Odpočívka vlevo:

Náplní objektu je výstavba střední odpočívky – typ 2 (dle ŘSD). Celková plocha odpočívky je 58 870 m2.

  • Parkovací stání pro OA: 50 toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu
  • Parkovací místa pro NA: 40
  • Parkovací místa pro Karavany: 5
  • Parkovací místa pro BUS: 5
  • Nadrozměrné vozidlo: parkovací pruh délky 100 m

Odpočívka vpravo:

Náplní objektu je výstavba střední odpočívky – typ 2 (dle ŘSD). Celková plocha odpočívky je 47 900 m2.

Počty parkovacích míst:

  • Parkovací stání pro OA: 50 toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu
  • Parkovací místa pro NA: 40
  • Parkovací místa pro Karavany: 5
  • Parkovací místa pro BUS: 5
  • Nadrozměrné vozidlo: parkovací pruh délky 100 m

 

1

2

3

4